prenájom sídla s.r.o.

35.00
IČO : prenajom_sidla_sro

registračné sídlo: Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad

prenájom sídla s.r.o.

minimálna doba pri prvom prenájme je 6 mesiacov

cena za prenájom od 12 mesiacov 30,- Eur

pri využití prenájmu sídla na 12 mesicov s úhradou vopred získate zľavu vo výške 100,- Eur na ready-made spoločnosť alebo zľavu vo výške 50,- Eur na založenie novej s.r.o.